[PDF, MP3] Giáo trình nghe Hán ngữ | 《汉语听力教程》(一年级教材)

[PDF] Tự học chữ Nôm | Lê Văn QuánTên sách: Tự học chữ Nôm
Tác giả: Lê Văn Quán
Biên dịch:
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội
Năm xuất bản: 1989
Số trang:
Định dạng: PDFGiới thiệu

Tự học chữ Nôm ra đời nhằm phục vụ rộng rãi người học và nghiên cứu chữ Nôm. Cuốn sách hữu ích với cả người chưa biết chữ Hán. Sau khi học xong và nhớ được các kiểu loại chữ Nôm hiện có trong sách, người học sẽ có cơ sở vững chắc để tự học và đọc tốt các văn bản Nôm.

Tập sách này vừa giúp các bạn học chữ Nôm, vừa nhớ chữ Hán. Cho nên ở 10 bài đầu tiên đều có phần tập viết chữ Hán. Và ở mỗi bài học đều có phần chữ Hán nhằm giúp các bạn sau khi học xong sẽ nắm được khoảng 2000 chữ Hán. Đó là số lượng chữ cơ bản nhất tạo tiền đề để các bạn bước vào học Hán văn nhanh chóng đạt kết quả tốt đẹp.

Sách gồm hai chương:

Chương I: Phiên âm văn bản Nôm. Nói về Cách đọc chữ Nôm, Vấn đề phiên âm, và Một vài kinh nghiệm nhận biết ý của từ Việt cổ.

Chương II: Bài đọc. Giới thiệu 75 bài đọc. Ngoài ra còn có phần Bài đọc thêm.
Mỗi bài đều có phần phân tích chữ Nôm để người học nắm vững từng loại kết cấu đã được trình bày ở chương trước. Phần bài tập giúp người học ôn tập và vận dụng kiến thức.

Download
Lê Văn Quán, Tự học chữ Nôm, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, năm 1989.

Nhận xét