[PDF, MP3] Giáo trình nghe Hán ngữ | 《汉语听力教程》(一年级教材)

[PDF, MP3] Giáo trình Hán ngữ (6 quyển) | 《汉语教程》(一年级教材, 全六册)


Tên nguyên tác: 《汉语教程》(一年级教材, 全六册)
Tác giả: Dương Ký Châu
Biên dịch: Trần Thị Thanh Liêm
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
Năm xuất bản: 1-2004
Số trang:
ISBN:Giới thiệu
Bộ Giáo trình Hán ngữ này được biên dịch và soạn bổ sung dựa trên cơ sở của bộ Hán ngữ giáo trình do Dương Ký Châu chủ biên, nhà xuất bản Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh ấn hành năm 2002.
Giáo trình gồm ba tập (sáu cuốn):
Tập 1: quyển 1 (từ bài 1-15), quyển 2 (từ bài 16-30);
Tập 2: quyển 3 (từ bài 31-45), quyển 4 (từ bài 45-60);
Tập 3: quyển 5 (từ bài 61-80), quyển 6 (từ bài 81-100).
Trong đó, từ bài 1 đến bài 10 là giai đoạn dạy ngũ ảm, tập trung tiến hành giảng dạy và luyện tập ngữ âm cơ bản của tiếng Hán. Từ bài 11 đến bài 60 thông qua những bài hội thoại thông dụng. tiến hành giảng dạy kết cấu ngữ pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng. Từ bài 61 đến bài 100 là giai đoạn giảng dạy ngữ đoạn, thông qua sự hiểu biết sâu hơn về ngữ pháp và vận dụng từ ngữ, để nâng cao hơn nữa khả năng biểu đạt thành đoạn văn của học viên.
Mỗi bài của giáo trình này gồm bài đọc, từ mới, chú thích, ngữ pháp, ngữ âm, bài tập và tập viết chữ Hán, chú ý rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học viên, bồi dưỡng khả năng dùng tiếng Hán trong giao tiếp của học viên.
Giáo trình Hán ngữ cung cấp 3300 từ mới. Phần bài đọc hoặc nội dung đàm thoại có quan hệ chủ điểm đồng nhất với bài luyện đọc trong phần bài tập, trên cơ sở của bảng từ mới của từng bài. Chủ điểm bài đọc bao gồm nhiều mặt trong đời sống hàng ngày, đồng thời giới thiệu những kiến thức về đất nước và con người Trung Quốc nhằm tăng cường sự hiểu biết thông thường đổi với đất nước Trung Hoa.
Giáo trình biên soạn theo hướng mẫu câu để trực tiếp đi vào thực hành giao tiếp, nhưng cũng giới thiệu khái quát cấu trúc ngữ pháp của tiếng Hán hiện đại. Các phần chú thích trong bài nói rõ những kiến thức về ngôn ngữ và bối cảnh văn hóa Trung Hoa. Phần bài tập của giáo trình này chú ý rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, mô phỏng và bồi dưỡng trí nhớ cho học viên.
Hoàn thành khóa trình này, học viên có thể tiến hành hội thoại thông thường, và dựa vào từ điển, có thể đọc hiểu những bài văn thông thường.
Download
Trọn bộ Giáo trình Hán ngữ gồm 6 quyển (pdf) và phần nghe (mp3):
1. Giáo trình Hán ngữ, tập 1, quyển 1.pdfAudioCD 1.rar
2. Giáo trình Hán ngữ, tập 1, quyển 2.pdfAudioCD 2.rar
3. Giáo trình Hán ngữ, tập 2, quyển 3.pdfAudioCD 3.rar
4. Giáo trình Hán ngữ, tập 2, quyển 4.pdfAudioCD 4.rar
5. Giáo trình Hán ngữ, tập 3, quyển 5.pdfAudioCD 5.rar
6. Giáo trình Hán ngữ, tập 3, quyển 6.pdfAudioCD 6.rar
Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bộ Giáo trình Hán ngữ (bản mới) là bản chỉnh sửa, hiệu đính và rút gọn từ bộ Giáo trình Hán (bản cũ) này.

Nhận xét