[PDF, MP3] Giáo trình nghe Hán ngữ | 《汉语听力教程》(一年级教材)书名:《汉语听力教程》(一年级教材)
作者:胡波
出版社:北京语言大学出版社
出版时间:2007年10月
ISBN:978-7-5619-0693-4
定价:37.50 元
页数: Giới thiệu

Giáo trình nghe Hán ngữ của tác giả Hồ Ba, do Nhà xuất bản Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh ấn hành, là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên năm đầu mới theo học Hán ngữ, được sử dụng kết hợp với bộ Giáo trình Hán ngữ.

Giáo trình nghe Hán ngữ gồm 3 tập, chia làm 3 quyển, trong đó tập 1 có 25 bài, tập 2 có 25 bài, tập 3 có 30 bài, xuyên suốt việc luyện tập ngữ âm, ngữ điệu, và giao tiếp cơ bản. Bộ sách được sắp xếp tuần tự từ dễ đến khó: từ bài 1-5, tập trung luyện tập vận mẫu, thanh mẫu; từ bài 6-15, ngoài luyện tập tổng hợp ngữ âm, ngữ điệu, còn bước đầu luyện nghe hiểu; từ bài 16 trở đi tập trung luyện nghe hiểu hội thoại, và các đoạn văn dài ngắn khác nhau, đồng thời vẫn tăng cường luyện ngữ âm, ngữ điệu.

Bộ giáo trình này có đĩa CD (file mp3) đi kèm, để người học thêm chủ động trong việc học.

Download
Trọn bộ Giáo trình nghe Hán ngữ gồm 3 tập (pdf):


File audio bên dưới được trích dẫn từ trang cá nhân của bạn tuantdtcn, còn thiếu bài 26, 27, chúng tôi sẽ bổ sung trong thời gian sớm nhất.

    File audio, tập 1                                 File audio, tập 2                                    File audio, tập 3
1. AudioCD1 01-05.rar                         AudioCD2 01-05.rar                             AudioCD3 01-05.rar  
2. AudioCD1 06-10.rar                         AudioCD2 06-10.rar                             AudioCD3 06-10.rar
3. AudioCD1 11-15.rar                         AudioCD2 11-15.rar                             AudioCD3 11-15.rar
4. AudioCD1 16-20.rar                         AudioCD2 16-20.rar                             AudioCD3 16-20.rar
5. AudioCD1 21-25.rar                         AudioCD2 21-25.rar                             AudioCD3 21-25.rar
6.                                                                                                                        AudioCD3 28-30.rar

Nhận xét