[PDF, MP3] Giáo trình nghe Hán ngữ | 《汉语听力教程》(一年级教材)

[PDF] Hán ngữ đại từ điển, 13 quyển |《汉语大词典》(十三卷)书名: 《汉语大词典》(十三卷)
作者: 罗竹风主编
出版社: 上海辞书出版社出版
出版时间: 1994年
ISBN: 7-5432-0010-4/H.13
页数: 
文件格式: PDF內容简介

《汉语大词典》,大型多卷本汉语语词词典。罗竹风主编。中国汉语大词典编辑委员会、汉语大词典编纂处编纂,汉语大词典出版社出版。全书正文12卷,共收单字2.27万,复词37.5万,约5000万字,并配有插图二千余幅;另有《附录·索引》1卷。1986年11月第一卷出版,至1993年11月全书出齐。1994年获第一届国家图书奖。

《汉语大词典》编纂始于1975年。山东、江苏、安徽、浙江、福建、上海五省一市的1000多名专家学者参与编写。全书从古今数千种汉语典籍著作中广泛收词,积累资料卡片近1000万张。以“古今兼收,源流并重”为编纂原则,所收单字以带复词并有引文例证者为限。依200个部首编排,以繁体字立目,简化字括注于后。单字下用汉语拼音标注现代音,并征引古代字韵书中的反切古音。复词亦以繁体字立目,广泛收列古今汉语中的词语、熟语、成语、典故和较常见的百科词,集古今汉语词汇之大成。义项分析精当齐全,释义扼要准确,并辅以丰富饱满的书证。每个义项一般精选3~4条书证,全面反映语词的历史源流演变。书证涉及经部史部、诸子百家、古今文人别集、戏曲小说、笔记杂著、宗教经典、科技著作、学术专著、近现代报章杂志乃至方志、碑刻、出土资料等,弥足珍贵。

Download 
Trọn bộ Hán ngữ đại từ điển, gồm 13 quyển 《汉语大词典》(十三卷):

Nhận xét

  1. Cho mình xin mật khẩu để mở tài liệu với chủ blog. Cảm ơn chủ blog nhiều.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét