[PDF, MP3] Giáo trình nghe Hán ngữ | 《汉语听力教程》(一年级教材)

[PDF] Ngữ pháp tiếng Hoa | Trần Thị Thanh Liêm |《中华的语法》Tên sách: Ngữ pháp tiếng Hoa 《中华的语法》
Tác giả: Trần Thị Thanh Liêm, Nguyễn Bích Hằng 
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin
Năm xuất bản: 2005
Số trang: 428
ISBN:
Định dạng: PDFGiới thiệu

Đây là cuốn sách "Ngữ Pháp Tiếng Hoa" được soạn thảo công phu, trình bày một cách hệ thống, mạch lạc những vấn đề cơ bản của ngữ pháp tiếng Trung Quốc hiện đại. 

Nội dung cuốn sách bao gồm:

Những vấn đề cơ bản của ngữ pháp tiếng; Trung Quốc hiện đại;
Bộ đề thi và đáp án;
Bài khóa: Từ thấp đến cao với nhiều chủ đề để luyện kỹ năng đọc, nhge, nói nhằm tăng vốn từ, củng cố ngữ pháp.

Với nội dung phong phú và thiết thực, cuốn sách sẽ là người thầy luôn bên bạn, giúp bạn nâng cao trình độ tiếng Trung Quốc một cách nhanh chóng, hiệu quả để bạn thêm tự tin học tốt, thi giỏi.

Download
Nguyễn Bích Hằng, Trần Thị Thanh Liêm, Ngữ pháp tiếng Hoa, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, năm 2005.

Nhận xét