[PDF, MP3] Giáo trình nghe Hán ngữ | 《汉语听力教程》(一年级教材)

[PDF] Trung Quốc triết học sử đại cương | Hồ Thích | Minh Đức dịchTên sách: Trung Quốc triết học sử đại cương
Tác giả: Hồ Thích
Biên dịch: Minh Đức
Đơn vị xuất bản: Nxb Khoa học Văn hóa Thông tin
Năm xuất bản: 2004
Số trang: 574
Định dạng: PDFGiới thiệu 

Đây là quyển triết học Trung quốc được Hồ Thích biên soạn khi ông còn là giáo sư tại Đại học Bắc Kinh.
Cách diễn giải thì họ Hồ viết bằng văn bạch thoại, còn phần trích dẫn thì vẫn viết bằng cổ văn, nghĩa là nguyên tác của các nhà triết hoc...."

Mục lục

Tiểu sử tác giả.
Thiên I: Phần dẫn đầu.
Thiên II: Thời kỳ phát triển Triết học Trung Quốc.
Thiên III: Lão tử.
Thiên IV: Khổng tử.
Thiên V: Đệ tử họ Khổng.
Thiên VI: Mặc tử.
Thiên VII: Dưỡng chu.
Thiên VIII: Biệt mặc.
Thiên IX: Trang tử.
Thiên X: Nho gia trước Tuân tử.
Thiên XI: Tuân tử.
Thiên XII: Chung cuộc Triết học cổ đại Trung Quốc.

Download

Nhận xét