[PDF, MP3] Giáo trình nghe Hán ngữ | 《汉语听力教程》(一年级教材)

[EXE] Đại tự điển thư pháp Trung Quốc (bản cài đặt) | 中国书法大字典 (exe版)书名: 中国书法大字典 (exe版)
作者: 天涯孤旅、王冰E书
出版社: 天涯孤旅
出版时间: 
文件格式: EXE
文件大小: 153M
运行环境: Windows98 /ME /2000 /XP /2003 /Vista 內容简介

按康熙字典部首检字法编纂而成,旨在向研究与爱好中国书法艺术的人士提供一部有益的工具书。
  本大字典所收集的历代各名书法家字迹系按原迹剪贴影印,力求保存原作的风格气韵。
  本大字典采用名书法家三百六十余人所书写碑碣法帖共三百一十余部四百三十余卷。
  本大字典收集首文字书共四千三百九十二字,如按重文计算,则达四万七千四百三十余字。
  本大字典以楷、行、草书为主体,排列顺序为:楷书、行书、草书、章书、隶书、篆书、古文。
  本大字典每字下面皆注明朝代、作者,大部还注明出处。

Download
Đại tự điển thư pháp Trung Quốc (bản cài đặt) này dùng được cho mọi chương trình Windows và Vista. Để cài đặt và sử dụng, bạn chỉ cần nhấn đúp chuột trái vào file exe, sau đó click vào chữ 王冰藏书 là có thể tra từ bình thường.

Nhận xét