[PDF, MP3] Giáo trình nghe Hán ngữ | 《汉语听力教程》(一年级教材)

[PDF, MP3] Bộ tài liệu luyện thi HSK 1, 2, 3, 4 | HSK (初中等) 绝对考点突破训练


书名: HSK Breakthrough Exercises《HSK  (初中等) 绝对考点突破训练》(同步指导与练习解答)
作者:  
出版社: 世界图书出版公司
出版时间:
ISBN: 
页数: 
文件格式: PDF, MP3Giới thiệu

Bộ tài liệu luyện thi HSK 1, 2, 3, 4 này gồm 4 tập, tương ứng với 4 cấp độ trong kỳ thi HSK sơ-trung cấp là: HSK 1, HSK 2, HSK 3 và HSK 4.

Cả bộ gồm 4 tập, mỗi tập lại gồm có 2 cuốn, trong đó có 1 cuốn giáo trình và 1 cuốn đáp án, có kèm theo file MP3 để người học luyện nghe.

Bộ sách được biên soạn sát với nội dung kỳ thi HSK trong thực tế, giúp học viên hiểu và nắm vững kiến thức trọng điểm trong thi HSK. 

Ngoài ra, bộ sách còn có phần đáp án được sử dụng song song cuốn giáo trình, để người học tiện so sánh, đối chiếu kết quả khi luyện đề.

Download
Trọn bộ tài liệu luyện thi HSK 1, 2, 3, 4, gồm sách ôn tập, file nghe và phần lời giải tương ứng:
1. HSK cấp 1 绝对考点突破训练 (一)
1.2. Keys to HSK Breakthrough Exercises 1.pdf

2. HSK cấp 2 绝对考点突破训练 (二)

3. HSK cấp 3 绝对考点突破训练 (三)

4. HSK cấp 4 绝对考点突破训练 (四)

Nhận xét