[PDF, MP3] Giáo trình nghe Hán ngữ | 《汉语听力教程》(一年级教材)

[EXE] Dữ liệu BGL cho từ điển Babylon

Giới thiệu

Sau khi cài đặt xong từ điển Babylon, chương trình sẽ có sẵn một số từ điển miễn phí. Để có thêm các từ điển khác như từ điển Lạc Việt, từ điển tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Pháp,... bạn cần tìm thêm các file từ điển con có đuôi BGL để cài vào Babylon, có thể sử dụng offline ngay cả khi không có kết nối mạng internet. Sau đây là một số dữ liệu BGL dành cho các bạn học tiếng Trung và tiếng Anh

Download
Dữ liệu BGL cho từ điển Babylon:

Từ điển Trung - Việt - Trung

Từ điển Anh - Trung - Anh

Từ điển Anh - Anh

Từ điển Anh - Việt - Anh

Lưu ý: Để cài đặt dữ liệu BGL cho từ điển Babylon, bạn chỉ cần click 2 lần chuột vào file bgl tương ứng, chương trình sẽ tự động chạy và hoàn tất.

Nhận xét