[PDF, MP3] Giáo trình nghe Hán ngữ | 《汉语听力教程》(一年级教材)

[PDF] Kinh lễ | Nguyễn Tôn Nhan chú dịchTên sách: Kinh lễ
Tác giả: Khổng tử
Chú dịch: Nguyễn Tôn Nhan chú dịch
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn học
Năm xuất bản: 1999
Số trang: 386
Định dạng: PDFGiới thiệu

Kinh lễ được coi là một trong năm kinh bốn sách (tứ thư ngũ kinh) của nhà Nho, có vai trò hết sức quan trọng trong việc tu dưỡng tư tưởng triết học, ảnh hưởng sâu sắc đến các nho sĩ Hán học (bao gồm cả các nho sĩ Việt Nam xưa kia). 

Ngũ kinh của Khổng phu tử được hậu nhân sắp xếp lại gồm các kinh "Dịch", "Thi", "Thư", "Lễ" và "Xuân Thu". Tất cả năm kinh kể trên đã có nhiều bản dịch ở Việt Nam, nhất là Kinh Dịch đã có ít nhất sáu bản dịch tiếng Việt. Chi có Kính lễ là hầu như chưa có bản dịch Việt ngữ nào.

Bản dịch Kinh lễ này của Nguyễn Tôn Nhan có thể được coi là bản dịch lần đầu ở Việt Nam. Dịch giả tôn trọng trật tự sắp xếp của sách "Lễ ký" do Tiểu Đái ấn định, và có tham bác nhiều nguồn tư liệu.

Tài liệu này có phí, để download vui lòng soạn tin nhắn: FILE CODE gửi 8585.


Download
Nguyễn Tôn Nhan chú dịch, Kinh lễ, Nhà xuất bản Văn học, năm 1999.
Kinh lễ, Nguyễn Tôn Nhan chú dịch.pdf
Xem thêm nguyên bản tiếng Trung tại link: Tứ thư ngũ kinh | Nhóm Chu Hy chú | 朱熹等注《四书五经》

Nhận xét