[PDF, MP3] Giáo trình nghe Hán ngữ | 《汉语听力教程》(一年级教材)

[PDF] Đông Chu liệt quốc | Phùng Mộng Long | Nguyễn Đỗ Mục dịchTên sách: Đông Chu liệt quốc (3 tập)
Tác giả: Phùng Mộng Long 
Dịch giả: Nguyễn Đỗ Mục dịch, Cao Xuân Huy hiệu đính
Nhà xuất bản: Nxb Văn học
Năm xuất bản: 2005
Số trang: 
Định dạng: PDFGiới thiệu

Đông Chu liệt quốc (Đông Chu liệt quốc chí, 東周列國志) là tiểu thuyết lịch sử gồm 108 hồi được Sái Nguyên Phóng thời Thanh cải biên từ Tân liệt quốc chí khoảng trên 700.000 chữ của Phùng Mộng Long cuối thời Minh.

Đông Chu Liệt Quốc đề cập đến thời kỳ lịch sử rất dài khoảng hơn 400 năm (thế kỷ IX - III trước Công Nguyên) của Trung Quốc, bắt đầu từ đời Tuyên vương nhà Chu cho đến khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa. Sử sách cũng gọi thời kỳ ấy là đời Đông Chu, được chia làm hai giai đoạn là Xuân Thu và Chiến Quốc. Trong lịch sử Trung Hoa đây là thời kỳ quá độ từ chế độ phong kiến phân quyền đến chế độ phong kiến tập quyền. Đông Chu Liệt Quốc là bộ sách rất hay, trong truyện không những đề cập đến các mốc lịch sử rất dài đồng thời cũng đề cập, mô tả rất nhiều nhân vật nổi tiếng của lịch sử Trung Hoa, từ các bậc anh hùng như Tín Lăng Quân, Lạn Tương Như, Ngô Khởi, Ngũ Tử Tư đến các nhà quân sự lỗi lạc như Tôn Tử, Phạm Lãi, Tôn Tẫn và các nhà chính trị-tư tưởng lớn như Khổng Tử, Quản Trọng.

Download
Trọn bộ Đông Chu liệt quốc gồm 3 tập của tác giả Phùng Mộng Long, do Nguyễn Đỗ Mục dịch, Cao Xuân Huy hiệu đính, Nxb Văn học, năm 2005.

Nhận xét