[PDF, MP3] Giáo trình nghe Hán ngữ | 《汉语听力教程》(一年级教材)

[PDF, MP3] Trọn bộ giáo trình Boya |《博雅汉语》(入门、初级、中级、高级) PDF, MP3书名: Boya Chinese《博雅汉语》(初级、前中级、中级,高级)
作者:  
出版社: 北京大学出版社
出版时间:
ISBN: 
页数: 
文件格式: PDF, MP3Giới thiệu

Giáo trình Boya do các giáo sư có kinh nghiệm sâu sắc về giảng dạy Hán ngữ cho người nước ngoài biên soạn. Cả bộ có 9 quyển sách, được chia làm 4 cấp độ: Sơ cấp (bắt đầu), trước trung cấp (tăng tốc), trung cấp (bứt phá), cao cấp (bay cao).

1. Sơ cấp: gồm 2 cuốn với 50 bài học, cung cấp khoảng 1000 từ mới. Học xong 2 cuốn này, học viên có thể đạt trình độ Hsk cấp 3.

2. Trước trung cấp: gồm 2 cuốn. Học xong học viên sẽ nắm vững được 1000-3000 từ mới, đạt trình độ Hsk cấp 5-6.

3. Trung cấp: gồm 2 cuốn, thích hợp với những người có từ 3000-5000 từ mới. Học xong có thể đạt trình độ Hsk cấp 7-8.

4. Cao cấp: gồm 3 cuốn, giúp người học củng cố và nắm vững trên 5000 từ mới. Học xong có thể vượt qua kỳ thi Hsk cấp 11.

Download
Trọn bộ Giáo trình Boya, gồm có 9 quyển sách, được chia làm 4 cấp độ: Sơ cấp (bắt đầu), trước trung cấp (tăng tốc), trung cấp (bứt phá), cao cấp (bay cao).

Tài liệu này có phí, để download vui lòng soạn tin nhắn: FILE CODE gửi 8785.

1. Sơ cấp 初级 起步篇 (Elementary)
1.1. 初级 起步篇 I.pdf
1.2. 初级 起步篇 I.配套MP3.rar
1.3. 初级 起步篇 II.pdf
1.4. 初级 起步篇 II.配套MP3.rar

2. Trước trung cấp 准中级 加速篇 (Pre Intermediate)
2.1. 准中级 加速篇 I.pdf
2.2. 准中级 加速篇 I.配套MP3.rar
2.3. 准中级 加速篇 II.pdf
2.4. 准中级 加速篇 II.配套MP3.rar

3. Trung cấp 中级 冲刺篇 (Intermediate)
3.1. 中级 冲刺篇 I.pdf
3.2. 中级 冲刺篇 I.配套MP3.rar
3.3. 中级 冲刺篇 II.pdf
3.4. 中级 冲刺篇 II.配套MP3.rar

4. Cao cấp 高级 飞翔篇 (Advanced)
4.1. 高级 飞翔篇 I.pdf
4.2. 高级 飞翔篇 I.配套MP3.rar
4.3. 高级 飞翔篇 II.pdf
4.4. 高级 飞翔篇 II.配套MP3.rar
4.5. 高级 飞翔篇 III.pdf
4.6. 高级 飞翔篇 III.配套MP3.rar

Nhận xét